California > California 1

METASTASIS
METASTASIS
Oil/Alkyd on canvas
60 x 60 inches
2003